"Ás catro da mañá, nunca se sabe se é demasiado tarde, ou demasiado cedo". Woody Allenmiércoles, 28 de diciembre de 2016

Os alófonos fantásticos. Poemas descoñecidos de Álvaro Cunqueiro.


Nas páxinas do suplemento cultural "Letras" que editaba o Faro de Vigo, entre os anos 1964 e 1980, Álvaro Cunqueiro publicou varios centos de traducións ao galego de poetas de múltiples e variados orixes, dende William Shakespeare, Dante Alighieri, Jack Kerouac ou incluso Leonard Cohen. Pero entre elas Cunqueiro deslizou unha ducia de poemas da súa propia autoría que vestiu coma traducións de distintos idiomas e asinou con nomes falsos: Enzo Carletti da Murona, Carlo da Marjolana, Enzio Buoncompagni e Giorgio Cantalupo, italianos; Decio Arveanu e Eliano Ardeanu, romaneses; Argret Svaden, danés; Sigurd Hallkness, Erik Triggvason e Frank Sigmundson, suecos; Knut Tellanken, islandés. Todos eles supostamente traducidos ao galego por un suposto Manuel María Seoane agás o primeiro dos publicados cuxa suposta tradución asina o non menos falso Álvaro Labrada. 

Do esquecemento no que xacían baixo a profundidade das hemerotecas foron rescatados estes poemas de Álvaro Cunqueiro por Iago Castro Buerger no seu traballo de 2004 "Os alófonos fantásticos. Poemas descoñecidos de Álvaro Cunqueiro". 

Por primeira vez ven a luz en papel estes poemas no libro "Álvaro Cunqueiro, Poesía 1933-1981" editado por Galaxia (2011)1. Cando se fina un home 

Cando se fina un home, morre unha cidade. 
Vaise il, pro non soio. 
Leva soños, verbas, desexos que foron, bicos, 
tristuras, amistades, grandes risadas. Todo isto 
no fardelo que lle foi dado. 
Pro tamén leva dos outros: 
o aroma de aquel recuncho, aquela hora 
de sol de inverno na praza, a fonte 
sob os plátanos, o cheiro de mel da confiteiría, uns 
¡bos días, señora Pepa!, i-ela sorrindo, gorda; 
a discusión no Comité: ¡eu estou pola 
mellora do gado mouro! Non sabía por que. 
Il amaba unha certa paisaxe, unha certa 
forma das estrelas, i-as herbas, i-o canto do galo, 
unha certa voz nos homes, i-unha color nas vacas. 
I-a cidade —o mundo— decía: Mijail estame vendo tamén. 
E seguía, seguían as horas, as estaciós, os séculos. 
O mundo, porque alguén o miraba, seguía indo. 
Pro un día calisquer cen Mijail morren 
i-o mundo acaba, perdido, soio, sin que ninguén o olle 
amorosamente, como é debido. 

2. Erikson vólvese pra escoitar a súa mocidade 

E cando se decatou, quitou a pucha 
pra enchela coas froles do prado. 
—Pro as froles están somentes 
nun soño, abaneadas por un ventiño morno, 
que tamén era soño, soño, soño. 
Tivera os anos coma trigo dourado 
nas mans, no corazón, nas verbas. 
—Nos ollos tamén si, cos que medía 
o van da moza e a carreira das estrelas. 
Pro non o soupo daquela. 
Agora que por vez derradeira soña 
que escoita o cuco no alcipreste, 
coa pucha parda na man, e os ósos 
somentes quentados polos recordos, 
—ouh fondo pozo mouro, vida esgotada, 
cas ceibados do corazón, violín sen cordas!— 
vólvese: a perdida mocidade debe de estar cantando 
máis aló dos outeiros, do mare, dos outeiros, 
do mare. Aínda cantando. 

3. Eu quixera ter as voces 

Eu quixera ter tódalas voces, 
as que sirven pra decir amor. 
A voz da nai que dende a fiestra 
adeus di ó fillo que vai pró mar. 
—I-a voz da nai, que dende a porta, 
¡benvido sexas! di ó fillo que ven do mar. 
E tamén ó home, ou ó amante. 
Pra decir amor ten que haber voces como de bosque 
ou de río en fervenza, e deloutras 
soaves coma unha pel soave. 
A voz de Francisco pra decir amor a toda cousa 
e voces de amor carnal, cáseque salaios. 
I-a final, cando tivera tódalas voces, 
—adeus, namorada miña, que vas a mondar 
arroz nas lagoas, adeus, dama de Duino 
que choras bágoas de ouro i-encaixe de Venecia!  
á final, digo, ser dono disa voz segreda 
que somentes un ouvido escoite, 
que ven coma ven a noite, 
sin saber de onde, 
vestíndose a sua chambra de estrelas. 

4. O vagabundo 

Metín tódolos meus días nun fardelo mendado 
e boteime a andar. 
Eu mesmo faguía os camiños que me levaban 
lonxe, mais aló dos bosques, 
pola beira do mar, polo mar mesmo. 
E no fardelo, a carón dos días meus, 
—infancia, mocidade, madureza, vellice— 
iba metendo o pan das esmolas. 
Algunha vez o pan aínda estaba quente i ó tocalo 
resucitaba un día de meu no que, mociño, 
ollei unha dona fermosa que collía frores no xardín. 
No sur, agasallábanme con vasos de viño. 
Pro, xa é tempo de volver. Canso, e xa non sei soñar. 
Coma un trobo rachado por un raio, 
ya non enxamian as abellas no verán 
drento de min. Soños non hai nin inquedanzas. 
Na vella casa farei lume, e contareille ás chamas 
como é que morre un vagabundo. 

5. Xa foi a terra 

Xa foi a terra, xa non é. 
Ou mellor dito, foise a terra, 
quizaves polo áer, quizaves pola mar. 
—Nuben e illa deberían ter 
a mesma definición nas xeografías. 

Xa foi a terra. Dende onde vivo prisoeiro 
non podo dar testimoño de que haxa 
arbres, pasteiros, ríos, montes, 
o deserto de Arabia, i aquela chaira 
lamagosa, onde nun outeiro estaba o pobo en que nascín, 
e de onde ollaba coma o Adigio iba pro mar. 

Cemento e cemento, ferro e ferro. Soio. 
Pro, e cando voa unha anduriña i eu sei que é abril, 
ou cando chove, ou cando neva, 
podería eu decir que non hai terra, que xa foi, 
que é cousa de historia, dende a fiteira 
da celda de cemento na que vivo? 6. Aínda non sei para que… 

Ten de haber por ahí xente 
á que lle sobre un pouco de tempo da súa vida, 
e podería darmo a min, que esgoto o meu 
deitado na miña sede, a carón da area quente 
e do esquelete do cervo que coidaba 
que ao norde había fontes de auga fresca. 
Os meus ollos xa non saben distinguir un arbre no outono 
dunha muller que se ergue do chan 
despoixas de ter parido un neno louro 
e o levanta sober da súa cabeza. 
Non diferencio as falas nin os ventos 
e teño xa esquencido o colo da miña nai 
e a Katty, á que biquei nunha orella e chorou. 
Morrendo, pido unha esmola de tempo 
aínda que non sei para que… 

7. O tempo dos probes 

Os probes teñen muito máis tempo que os ricos 
—e tamén máis frío, máis fame, máis soedade, 
máis choiva, máis sol, máis lúa, máis vento. 
Coñécense entre eles, e teñen unha fala propia 
feita de medo e de raiba, humildosa na coda 
e por dedentro chea de dentes afiados. 
Entre os probes da miña illa adeprendín 
que cando morre un neno, a xente esquece a fala, 
e soio ao día seguinte volven adeprender a falar, 
pirmeiro os outros nenos, logo a nai, logo os cas. 

8. A nao de Sigvar Sigvarson 

Imos, falcón da ribeira, do mar maior! 
Pintei unha serpe de ouro na miña vela 
e no meu peito tatuáronme o nome do meu can, 
Sok, o meu can de pastor, o que garda o meu rebaño. 
Quero, cando eu vaia polo gran mar 
e non vexa terra ao leste, 
que os meus guerreiros lean no meu peito 
o nome do meu can, eu tumbado nun leito de coiros, 
botando unha soneta, pro ouvindo decir ¡Sok! 
e soñando cos pasteiros de Bjora, onde o meu can 
axunta o rebaño á noitiña, e ladra contando 
as pardas ovellas entrando no cortello, 
namentras manseliño folerpa. 
E a miña nave navegando por ribeiras 
de sol, limoeiros, viñas e oliveiras. 

9. Tantos camiños busquei 

Non pra volver á miña casa 
senón a aquela vila refranada no vello libro, 
deitada na chaira poeirenta, arredor dunha torre, 
muitos camiños busquei, entrei e saín por laberintos 
e na boca da cova saudei á Polar. 
En lixeiros veleiros pasei o mar con ela. 
E sempre eu, libre e virxe, entre as rapazas núas 
sob as pontes de ríos sin nome, 
ou ás portas dun burdel, co meu gorro roxo, 
por curiosidade de ver mulleres tan usadas. 
Eu soñaba aquela vila do vello libro 
en días de vendima, cando entran nela 
os burros negros con canastros cheos de asios. 
Xa somentes con pasare dúas follas máis no libro, 
eu atopábame na adega catando viño roxo. 
Un solene calor enchíame i eu chegaba 
a sere un rei acolá embaixo, 
agallopando á sombra das abidueiras. 
Pro, verdadeiramente, soñaba con aquela vila 
porque nóna había, 
i eu vivía nunha illa chamada Tulé, 
de oficio remendador de redes, vinte anos, coxo e solteiro. 
O libro chegara a Tulé polo mar, nunha botella. 
Cousas que lle acontecen aos soñadores. 

10. Aqueles outros ríos 

Nado nunha illa pequena, peñascosa; 
eu nunca ollado tiña un río, pro soñei un centenar. 
No mapa da escola eran veas azúes. 
E cando por primeira vez un río, 
correr a iauga escura por entre salgueiros, vin, 
e pasar sob unha ponte de oito arcos, chorei, 
namentras o chamaba polo seu nome, 
doce coma un nome de muller. 
E do río xurdíu aquela do loiro cabelo, 
e pondo un dedo sober dos seus beizos 
díxome: Cala, e nóno despertes, 
vaite axiña, non te bañes nas súas augas, 
que che xantará o mirar. 
Que nada hai que lle goste tanto a un río 
coma un mozo estranxeiro cos ollos virxes 
de ollar ríos! 
E a fermosa aloumiñaba o lombo do río 
coma si se tratase dun boi ben cebado. 
Coma miña nai o lombo dun boi na eira da casa 
denantes de que os criados saísen con íl pra feira das quendas de maio. 
Aqueles outros ríos azúes dos soños e do mapa 
ónde estaban, ónde están, fermosa do loiro cabelo, 
Lorelei, Lorelei, que me salvache a vida? 

11. Os tres reises 

Melchor estaba agardando 
a Gaspar e Baltasar. 
Fixeron lume nun alto 
y amecéronlle pedras preciosas. 
—Sete verbas de ouro dixo un, 
sete de incenso dixo outro, 
sete de mirra dixo o mouro, 
i os tres a un tempo outra segreda, 
que así se fai, cun lume aceso, 
unha estrela. 
—De que parte cae o mundo? 
Preguntábanse os tres. 
A estrela alumeaba no ceo. 
—Ai!, de que parte caerá Belem? 
E un rapaz que collía molime 
escoitounos e riuse e berroulles: 
—Mira que tres sabios de Oriente, 
mira que tres Magos de pimpirimpel: 
déixense guiar pola estrela, 
e xa chegarán a Belem. 
E o rapaz deixou o molime 
e brincando botouse a andar, 
e chegou a Belem denantes 
que Melchor, Gaspar e Baltasar. 

12. Dende aquelas fiestras 

Si aquela muller, naquela fiestra, 
fose unha muller nova e fermosa, 
e tivese unha vista tal que poidese 
contemplar o meu rostro, e decatarse 
de canta fame de amor teño! 
Xúrovos que non poido vivir sin muller! 
O mesmo can meu, que me lambe os pés, o sabe. 
Pro, por que iba a ter ela esa diviña ollada, 
que deixa ver de fiestra a fiestra, 
a traveso da ancha praza, i ela non ten amor, 
i eu, en troques, que teño todo o amor do mundo, 
non poido ver xiquer, sober dos castiñeiros de Indias, 
si ela é nova, si é fermosa? 
E si chora cando eu choro, corazón, corazón valeiro. 
Por qué non haberá, ouh Deus!, isas miradas? 

***

1. Cando se fina un home. Asinado como Decio Arveanu, romanés, supostamente traducido por A. Labrada. Publicado o 9 de agosto de 1964. 
2. Erikson vólvese para escoitar a súa mocidade. Asinado como Sigurd Hallkness co engadido “Da Paixón de Erikson” . Publicado en 1966. 
3. Eu quixera ter as voces. Asinado como Enzo Carletti da Murona, italiano. Publicado o 10 de xullo de 1966. 
4. O vagabundo. Asinado como Eliano Ardeanu, romanés. Publicado o 23 de novembro de 1969. 
5. Xa foi a terra. Asinado como Carlo da Marjolana, italiano, co engadido “de De cando vivía soio (1958), na cadea de Rusia”. Publicado o 15 febreiro de 1970 
6. Aínda non sei para que… Asinado como Erik Triggvason, sueco, co engadido “De Vidas e mais vidas” . Publicado o 21 de xuño de 1970. 
7. O tempo dos probes. Asinado como Argret Svaden, danés, co engadido “de As outras vidas” . Publicado o 12 de xullo de 1970. 
8. A nao de Sigvar Sigvarson. Asinado como Argret Svaden, igual co anterior e publicado na mesma data de 1970. 
9. Tantos camiños busquei. Asinado como Frank Sigmundson, sueco, co engadido “do libro O soñador en Tulé”. Publicado o 18 de xullo de 970. 
10. Aqueles outros ríos. Asinado como Knut Tellanken, supostamente traducido por M. Mª Seoane a partires dunha tradución do islandés ao inglés de W. S. Potter. Publicado o 27 setembro de1970. 
11. Os tres reises. Asinado como Enzio Buoncompagni, italiano, co engadido “Do Libro das cousas sinxelas”. Publicado o 27 de decembro de 1970. 
12. Dende aquelas fiestras. Asinado como Giorgio Cantalupo, italiano, co engadido “De Ninguén ensina a soñar, o seu derradeiro libro (1970)” . Publicado o 17 de xaneiro de 1971.

No hay comentarios: