"Ás catro da mañá, nunca se sabe se é demasiado tarde, ou demasiado cedo". Woody Allendomingo, 14 de junio de 2015

Petición de dimisión del sr.Guillermo Zapata

COMUNICADO GALEUSCAT-ISRAEL
 
Petición de dimisión del sr. Guillermo Zapata
 
Iruzkinak birulentoki judear aurka, Guillermo Zapata-ren denboran errepikatuta gaitasungabetzen dute neurriarekin eta Kultura-zinegotzia eta Madrilgo Udalaren|Udaletxearen Kirolak bezala bere karguak behar izaten duen adierazgarritasunarekin jarduteko|egin.

Guillermo Zapata jaunak madrildar guztiak ordezkatu behar ditu. Barne judetarrak argi eta garbi gorrotatzen dituen madrildarrei.

Horregatik, zinegotzi bezala bere berehalako dimisioa eskatzen dugu. Erabat onartezina delako Egoeraren hiriburuko Udalak eskatutako sentikortasunaren area baten buruan izatea bere fanatismoagatik eta inoiz deklaratutako xenofobiagatik orekatuko den norbaiti, Kultura denez gero.

2015eko ekainaren 14a.
______________________________

Els comentaris antisemites del sr. Guillermo Zapata ho inhabiliten per exercir amb la mesura i amb la representativitat que el seu càrrec com a regidor de Cultura i Esports de l'Ajuntament de Madrid requereix.

El sr.Guillermo Zapata ha de representar a tots els madrilenys i madrilenyes. Fins i tot als madrilenys jueus que manifestament detesta.

Per això sol·licitem la seva immediata dimissió com a regidor. Perquè és absolutament inacceptable que l'Ajuntament de la capital de l'Estat tingui al capdavant d'un area de la sensibilitat requerida com és Cultura, a algú que pel seu fanatisme i xenofòbia declarada mai serà equilibrat.

14 de juny de 2015
______________________________

Los comentarios antisemitas del sr. Guillermo Zapata lo inhabilitan para ejercer con la mesura y con la representatividad que su cargo como concejal de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Madrid requiere. 

El sr.Guillermo Zapata debe representar a todos los madrileños y madrileñas. Incluso a los madrileños judios que manifiestamente detesta.

Por ello solicitamos su inmediata dimisión como concejal. Porque es inaceptable que el Ayuntamiento de la capital del Estado tenga al frente de un area de la sensibilidad requerida como es Cultura, a alguien que por su fanatismo y xenofobia declarada nunca será equilibrado.

14 de Junio de 2015
________________________________

Os comentarios antisemitas do sr. Guillermo Zapata inhabilítano para exercer coa mesura e coa representatividade que o seu cargo como concelleiro de Cultura e Deportes do Concello de Madrid require.

O sr.Guillermo Zapata debe representar a todos os madrileños e madrileñas. Mesmo aos madrileños xudeus que manifestamente detesta.

Por iso solicitamos a súa inmediata dimisión como concelleira. Porque é absolutamente inaceptable que o Concello da capital do Estado teña ao fronte dun area da sensibilidade requirida como é Cultura, a alguén que polo seu fanatismo e xenofobia declarada nunca será equilibrado.

14 de xuño de 2015


www.galeuscat-israel.eu

No hay comentarios: