"Ás catro da mañá, nunca se sabe se é demasiado tarde, ou demasiado cedo". Woody Allendomingo, 26 de mayo de 2013

Por unha Lei Electoral xustaCompromiso por Galicia vén de presentar unha proposta alternativa de reforma do sistema electoral Por unha reforma electoral xusta. + Democracia, + Transparencia, + Participación, en resposta a proposta do PP de redución do número de deputados que CxG rexeita por entender atenta contra a pluralidade real existente na sociedade galega CxG ofrece alternativas para recortar en 16 millóns de euros o gasto do Parlamento, mantendo os 75 representantes e cun novo sistema electoral, que muda a Lei d'Hont por un método proporcional puro, con listas desbloqueadas e a eliminación do limite do 5%. CxG aposta en concreto polo método Sainte-Lagüe/Schepers corrixido.

O documento feito público por Compromiso aposta por reducir gastos en lugar de reducir deputados, pedindo a redución do salario (soldo+dietas) dos deputados do Parlamento de Galicia en 2.000 € mes e a redución dun 25% das subvencións aos distintos grupos parlamentares. De igual xeito, a proposta de Compromiso afecta tamén á regulación das campañas nos medios de comunicación, a duración das mesmas e insiste na necesidade da implantación das listas brancas, poñendo condicións máis duras e promovendo o endurecemento das causas de inexibilidade como cargo público.

CxG avoga tamén por eliminar o sistema de bloques informativos e establecer a igualdade de tempos e espazos electorais para todas as candidaturas que concorran ás eleccións, tanos nos medios de comunicación privados como nos públicos. De igual modo, propón que exista a obrigatoriedade de debates nas campañas electorais, requisito cuxo incumprimento por parte de calquera candidatura implicará a súa exclusión do proceso electoral. Tamén defende a limitación de gasto nas campañas electorais e propón a redución á metade das subvencións electorais por escano obtido e por votos, de igual modo que a eliminación da subvención do envío directo e persoal de papeletas aos electores e ás electoras (o chamado mailing). Defende un novo sistema electoral, que muda a Lei d'Hont por un método proporcional puro, con listas desbloqueadas e a eliminación do limite do 5%

Segundo Xoán Bascuas, o documento presentado non só se cinxe a aspectos da propia lei electoral, senón que vai máis alá, constituíndo un proposta “de máximos” con obxectivos máis ambiciosos, que tamén precisarían da reforma de Lei Orgánica 5/1985, do 19 de xuño, do Réxime Electoral Xeral ou do Estatuto de Autonomía. Non obstante, o líder de CxG insiste en que “o eixo vertebral, o do aforro, o do mantemento da pluralidade política e as listas brancas bastaría con acordos da Mesa do Parlamento e coa reforma de media ducia de artigos da lei electoral vixente”.

No hay comentarios: